پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران- اخبار همایش
قالب پوستر همایش قالب پوستر همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۵ | 
سلام
رعایت موارد زیر در تهیه و ارائه پوستر الزامی است:
  1. پوستر به صورت عمودی و در ابعاد ۱۲۰×۸۰ سانتی­متر (inch ۴۷/۳ × ۳۱/۵) طراحی شده باشد.
  2. لوگوی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی که پروژه در آن انجام شده است در بالا سمت راست و لوگوی همایش در بالا سمت چپ پوستر قرار گیرد (لوگوی همایش از اینجا قابل دانلود می­‌باشد).
  3. اطلاعات زیر به وضوح و با فونت و رنگ مناسب در پوستر مشخص گردد به طوریکه از فاصله دو متری قابل رویت باشد:
  • عنوان، نام نویسندگان (فرد ارائه دهنده با زیر خط و مسئول مقاله با علامت * در بالای اسم مشخص شده باشند)، آدرس علمی نویسندگان (Affiliation)، مقدمه (Introduction)، روش انجام کار (Methods)، نتایج و بحث (Results and Discussion)، نتیجه‌گیری (Conclusion)، واژگان کلیدی (Keywords، حداقل ۳ واژه)، منابع اصلی و ایمیل نویسنده مسئول.
  1. متن پوستر فقط به زبان انگلیسی باشد.
  2. هر پوستر توسط یک فرد که نام او در قسمت نویسندگان با زیرخط مشخص شده است ارائه می‌­شود. این فرد می­‌بایست حداقل ۳۰ دقیقه قبل از زمان تعیین شده برای ارائه جهت نصب پوستر در محلی که برای وی در نظر گرفته شده است حاضر شده و تا اتمام جلسه در محل پوستر خود حضور داشته باشد در غیر این صورت ارائه­‌ فرد مذکور از برنامه‌­ داوری حذف خواهد شد.
  3. دریافت گواهی ارائه مقاله منوط به حضور فرد ارائه دهنده در محل پوستر در طول زمان جلسه و ارائه پوستر توسط وی برای داوران می‌­باشد.
  4. گواهی ارائه پوستر بعد از اتمام جلسه به فرد ارائه دهنده تحویل داده می­‌شود لذا شخصا بعد از اتمام جلسه نسبت به اخد آن اقدام نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران:
http://85.185.231.64/ipsc2017/find.php?item=1.55.41.fa
برگشت به اصل مطلب